Regulamin

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Definicje
3. Warunki techniczne korzystania ze Strony
4. Zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
5. Zawarcie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
6. Zasady korzystania ze Strony
7. Odpowiedzialność
8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną
9. Rozwiązanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
10. Przepisy końcowe i przejściowe

Art.1 - WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną strony internetowej Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Cieszyńskiej "Natura" w Koniakowie działającego pod adresem www.agrogoscina.pl

2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług strony należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

3. Strona internetowa jest prowadzona przez Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Cieszyńskiej "Natura" z siedzibą w 43-474 Koniaków 33, NIP 548-23-58-635, REGON 072810349.

4. Na łamach strony internetowej publikowane są oferty gospodarstw agroturystycznych będących członkami Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Cieszyńskiej "Natura"

Art. 2 - DEFINICJE

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Cieszyńskiej "Natura" z siedzibą w 43-474 Koniaków 33, NIP 548-23-58-635, REGON 072810349.

Strona – strona internetowa prowadzona przez Stowarzyszenie pod adresem www.agrogoscina.pl.

Regulamin – niniejszy tekst regulaminu określający zasady korzystania ze Strony.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Stowarzyszeniem w momencie akceptacji Regulaminu, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Usługa/Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie na rzecz Użytkowników w ramach Umowy.

Wpis - zawartość wprowadzona przez gospodarstwa.

Art. 3 - WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY

Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie:

a) sprzętu komputerowego pozwalającego na połączenie się z siecią Internet,
b) dostępu do sieci Internet,
c) przeglądarki działającą na sprzęcie komputerowym i obsługującą pliki cookies; minimalne wersje przeglądarek, które spełniają warunki techniczne niezbędne do korzystania ze Strony to: Internet Explorer 8 (bez trybu zgodności), Firefox 12, Chrome 20, Opera 12,

Art. 4 - ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługa „Informacje” umożliwia Użytkownikom przeglądanie i wyszukiwanie Wpisów.

Art. 5 - ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Zawarcie Umowy w zakresie świadczenia Usługi „Informacje” następuje w momencie wykonania przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności na Stronie a w szczególności wyświetlenia jednej ze stron w przeglądarce internetowej.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, o ile wcześniej nie zostanie rozwiązana na podstawie odrębnych warunków Regulaminu lub na podstawie warunków odrębnej umowy zawartej między Użytkownikiem a Stowarzyszeniem.

Art 6 - ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad Netykiety (opisanych na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). Jej rażące lub notoryczne nieprzestrzeganie będzie traktowane, jako łamanie zasad Regulaminu.

5. Zawartość Strony jest prawnie chroniona. W szczególności dotyczy to nazwy, wyglądu graficznego i logotypu.

6. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mogących zakłócić działanie Strony lub być uciążliwe dla innych Użytkowników. Do takich działań zaliczyć można w szczególności: korzystanie ze zautomatyzowanych narzędzi (botów i skryptów) komunikowania się ze Stroną, wprowadzanie wirusów bądź robaków internetowych i utrudnianie dostępu do Wpisów innym Użytkownikom.

Art. 7 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze Strony w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania treści Strony w celach biznesowych, inwestycyjnych lub gospodarczych.

4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach spoza domeny agrogoscina.pl, do których prowadzą linki zamieszczone na Stronie.

5. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Strony wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub bezprawną ingerencją Użytkowników.

6. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niemożność korzystania ze Strony w wyniku przeprowadzanych prac konserwacyjnych.

Art. 8 – REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Reklamację Usług można zgłaszać w formie elektronicznej na adres redakcja@agrogoscina.pl lub w formie listu poleconego na adres Stowarzyszenia podanego w art. 2 Regulaminu.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.

4. Stowarzyszenie będzie rozpatrywało reklamacje uwzględniając postanowienia Regulaminu.

5. Stowarzyszenie powiadomi Użytkownika o decyzji w formie elektronicznej lub listem poleconym adekwatnie do sposobu przesłania zgłoszenia reklamacyjnego.

Art. 9 - ROZWIĄZANIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.

2. Umowa o świadczenie Usług: "Informacje" rozwiązuje się w chwili zaprzestania korzystania ze Strony.

Art. 10 – PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2016 r.

Lista gospodarstw

Wisła

Wisła

Na Dzielnicach zobacz

Wisła

U Młynarczyka zobacz

Wisła

Maria i Natasza zobacz

Wisła

U Matysa zobacz

Wisła

Wisła

Chata w Fiedorowie zobacz

Wisła

Wisła

Kamratówka zobacz

Wisła

Wisła

Kadłubek zobacz

Wisła

Pilchówka zobacz

Wisła

Chata Kleszczonka zobacz

Wisła

Chata Aggeusz SPA zobacz

Wisła

Wisła

Wisła

Za wodą zobacz

Wisła

Stryczków zobacz

Istebna

Bacówka zobacz

Wisła

Na Bochni zobacz

Wisła

Zielone Wzgórze zobacz

Ustroń

Dolina Ciszy zobacz

Istebna

Helena zobacz

Istebna

Do Gazdy zobacz

Copyright © 2016 Agrogościna w Wiśle | Projekt oraz realizacja: Bielska Fabryka Stron www.efabryka.net